Rozwój branży hotelarska dzięki Internetowi

Euro 2012Trzy firmy zdecydowały się na przeprowadzenie badań na temat stanu i prognoz branży hotelarskiej w Polsce. Przygotowaną ankietę w dniach 19-27 stycznia bieżącego roku wypełniło nieco ponad 1000 hoteli. Najbardziej optymistycznym wnioskiem jest ten mówiący o tym, że hotelarze liczą na zysk w 2012 r. związany z organizowanymi w Polsce Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej. Wyniki wykazują, że na taki stan rzeczy liczy aż co trzeci badany. Jeśli chodzi o ogólne postrzeganie bieżącego roku 73 procent badanych sądzi, iż ten rok będzie dla nich lepszy niż poprzedni. Jako bardzo dobry rok 2012 uznało 20 procent ankietowanych. Niekorzystną ocenę wydało zaledwie 10 procent badanych hoteli. Spora grupa, dokładnie 17 procent, uważa że nic się nie zmieni i bieżący rok będzie „taki sam jak zwykle”. Wiele optymizmu do branży hotelarskiej wnosi Internet, jest to obecnie najlepszy kanał dystrybucji produktów i usług, dlatego wiele hoteli stawia właśnie na promocję za jego pośrednictwem. Co ciekawe wielu hotelarzy nie zauważa zwiększonego zainteresowania noclegami w okresie przewodnictwa Polski w radzie Unii Europejskiej.

Euro 2012Ankietowane obiekty zapytane zostały również o priorytetowe działania jakie będą w roku 2012 prowadziły w swych hotelach. Wśród najczęściej padających odpowiedziach znalazły się dwie. Prawie co trzeci hotel planuje rozwój i poprawę jakości obsługi gości, nieco mniej ankietowanych zadeklarowało zmorzoną obecność w Internecie. Prawie co piąty hotel zwiększył w tym roku budżet związany z reklamą i marketingiem. Wśród 1024 hoteli 12 procent planuje rozbudowę i udostępnienie klientom większej liczby pokoi i łóżek. Co dziesiąty obiekt chciałby w tym roku zwiększyć poziom przychodów, a 3 procent badanych stawia na szkolenia.

Wydarzeniach związane z Euro 2012 z pewnością poprawią sytuację polskich hoteli. Jak wiadomo drużyny zakwaterowane zostaną w wybranych specjalnych ośrodkach o najwyższym standardzie. Wciąż jednak napływają rezerwacje od kibiców. Największe obłożenie maja oczywiście hotele położone najbliżej stadionów, jednak szanse na niezły wynik mają także inne obiekty. Jeśli znajdą dobry pomysł na przyciągnięcie gości za pośrednictwem własnej inwencji i konkurencyjnych cen, z pewnością będą cieszyć się dobrymi zyskami.